Гарантия

Условия гарантии от производителя на продукцию фабрики Торис: